NovaBridge

NovaBridge onderzoekt, ontwikkelt en realiseert samen met opdrachtgevers mogelijkheden tot samenwerking(sverbanden) tussen organisaties voor InsurTech en innovatie in verzekeringen. NovaBridge overbrugt de kloof en verbindt organisaties en partners voor InsurTech en innovatie in verzekeringen.

NovaBridge biedt een vernieuwende aanpak, gemeenschappelijke taal en bril voor samenwerking, de kloof overbruggen en verbindingen leggen tussen organisaties en partners. Samenwerking vanuit een ander en meervoudig perspectief. Anders en meervoudig kijken, meer oplossingsmogelijkheden zien met 12 drijfveren, metaforen en modellen voor samenwerking, betekenisgeving en verbindingen leggen tussen organisaties, de 'zachte' (inter)menselijke kant van samenwerking, samenwerking(sverbanden) in 12 typen en kleuren. 

NovaBridge verbindt organisaties en partners                 -                Samenwerking, Partnerships en Innovatie                 -                 Verbindend, creatief, innovatief, oplossingsgericht

voor InsurTech en innovaties in verzekeringen 

over novabridge

Wie is NovaBridge en Waarom

NovaBridge overbrugt de kloof en verbindt organisaties en partners voor InsurTech en innovatie in verzekeringen. NovaBridge is de relationship / partnerships manager en verbinder / bruggenbouwer met oog voor de verschillende belangen en perspectieven en met een vernieuwende aanpak, gemeenschappelijke taal en bril voor samenwerking, de kloof overbruggen en verbindingen leggen tussen organisaties en partners. Samenwerking vanuit een ander en meervoudig perspectief. Omdat het mensenwerk en een kunst is.                                                                                                                                                                                                   

diensten

Wat doet NovaBridge

NovaBridge onderzoekt, ontwikkelt en realiseert samen met opdrachtgevers mogelijkheden tot samenwerking(sverbanden) tussen organisaties voor InsurTech en innovatie in verzekeringen. NovaBridge overbrugt de kloof en verbindt organisaties en partners voor InsurTech en innovatie in verzekeringen. NovaBridge biedt een vernieuwende aanpak, gemeenschappelijke taal en bril voor samenwerking, de kloof overbruggen en verbindingen leggen tussen organisaties en partners.                                                                                                                                                                                                                         

aanpak

Hoe werkt NovaBridge 

NovaBridge adviseert en ondersteunt, bemiddelt en coacht bij samenwerking(sverbanden) tussen organisaties voor InsurTech en innovatie in verzekeringen en biedt een vernieuwende aanpak, gemeenschappelijke taal en bril voor samenwerking, de kloof overbruggen en verbindingen leggen tussen organisaties en partners. Gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en een stevige theoretische basis vanuit groepsdynamica en relaties, cultuur en organisaties, drijfverentheorie en archetypen/typologie, een gemeenschappelijke taal en motivatiesysteem, metaforen, modellen en creativiteits/interventietechnieken.